Služby a sortiment

Stavebně montážní činnost

Zabezpečíme výstavbu vašich vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek pro města, obce, restaurace, penziony i rodinné domky, včetně kompletní inženýrské činnosti. Práce zajišťujeme vlastními pracovníky i mechanizací. Na zpracované projekty uděláme cenové nabídky. Pokud nemáte projekt a stavební povolení, tak se kontaktujte naší projekci stavební povolení případně kolaudaci námi postavených staveb.

Referenční stavby:

Vodovod Hyršov, Chalupy a vodovodní přípojky
Vodovod Milavče a vodovodní přípojky
Vodovod Újezd sv. Kříže a vodovodní přípojky
Vodovod Zahořany a vodovodní přípojky
Vodovod Pomezí a vodovodní přípojky
Vodovod Vidice a vodovodní přípojky
Vodovod Strašice a vodovodní přípojky
Vodovod Miřkov a vodovodní přípojky
Vodovod Pařezov a vodovodní přípojky
Vodovod Úsilov a vodovodní přípojky
Vodovod Čeminy a vodovodní přípojky
Vodovod Vlkanov a vodovodní přípojky
Vodovod Dolany a vodovodní přípojky
Vodovod Brnířov a vodovodní přípojky
Vodovod Volduchy a vodovodní přípojky
Vodovod Kamenný Újezd
Vodovod Ždánov
Vodovod Puclice
Vodovod Nemaničky
Vodovod Nový Kramolín
Vodovod Hradiště
Vodovod Mezholezy
Vodovod Šitboř
Vodovod Kvíčovice
Výměna vodovodu Postřekov
Výměna vodovodu Klenčí pod Čerchovem
Brůdek – Výměna vodovodu
Prodloužení vodovodu Libkov
Kamenný Újezd – Janovský přivaděč, rekonstrukce vodovodu
Mešno – rekonstrukce a přeložka vodovodu
Těně – výměna vodovodního řadu a vodovodních přípojek
Inženýrské sítě pro OZ Všeruby, Zahořany, Staňkov, Luženičky,
Luženice, Rybník

Kanalizace a ČOV Zahořany
Milavče ČOV a kanalizace
Brnířov- kanalizace a ČS
Kout na Šumavě – kanalizace a ČOV
Kanalizace Všeruby
Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace v obci Kamenný
Újezd
Kamenný Újezd – tlaková kanalizace a 128 domovních ČS
Strašice kanalizace
Vlkanov –kanalizace
Volduchy- ke Svojkovicím splašková kanalizace – stoka S
Chodov – kanalizace, V. etapa
Trhanov – Prodloužení splaškové kanalizace – stoka B3
Dešťová kanalizace Česká Kubice
Oprava kanalizačního řadu Soběkury – náves
Obytná zóna lokalita č.2 k Roudné SO 02 Kanalizace
Stráž – prodloužení kanalizace – etapa I. a II.
Kanalizace v místní komunikaci Horušany
Otov – prodloužení kanalizace
Kanalizace farma Bukovec
Vidice – kanalizace OZ
Luženice, Luženičky kanalizace
Srby kanalizace
Libkov kanalizace
Klenčí pod Čerchovem kanalizace
Kout na Šumavě – Dešťová kanalizace
Oprava části kanalizace Mnichov
Klenčí pod Čerchovem – prodloužení kanalizace
Draženov kanalizace III/19368