Stavebně montážní činnost

Zabezpečíme výstavbu vašich vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, včetně vodovodních a kanalizačních přípojek pro města, obce, restaurace, penziony i rodinné domky, včetně kompletní inženýrské činnosti. Práce zajišťujeme vlastními pracovníky i mechanizací. Na zpracované projekty uděláme cenové nabídky. Pokud nemáte projekt a stavební povolení, tak se kontaktujte naší projekci stavební povolení případně kolaudaci námi postavených staveb.

Referenční stavby:

Vodovody včetně přípojek:

Vodovod Milavče

Vodovod Vlkanov

Vodovod Nový Kramolín

Vodovod Šitboř

Vodovod Újezd sv. Kříže

Vodovod Puclice

Vodovod Libkov

Vodovod,úpravna vody a akumulace vody Mířkov

Vodovod Strašice

Kamenný Újezd – Janovský přivaděč, rekonstrukce vodovodu

Mešno – rekonstrukce a přeložka vodovodu

Vodovod Vidice a ÚV Vodovod Dolany

Kanalizace a ČOV včetně přípojek:

Kanalizace Strašice

Kanalizace a ČOV Zahořany

Výstavba splaškové gravitační a tlakové kanalizace v obci Kamenný Újezd

Volduchy- ke Svojkovicím splašková kanalizace – stoka S

Oprava kanalizačního řadu Soběkury – náves

Stráž – prodloužení kanalizace – etapa I. a II.

Milavče ČOV a kanalizace

Kout na Šumavě – kanalizace a ČOV