Projekce

Kompletní nabídka v oblasti projektování vodohospodářských staveb:

 • Vodovody, kanalizace, centrální ČOV, úpravny vody… pro obce, obytné zóny, podnikatelské areály
 • Lapače tuků, odlučovače ropných látek, ČOV…pro penziony, restaurace, výrobní provozovny
 • Domovní ČOV…pro rodinné domky, chalupy, chaty
 • Kopané a vrtané studny… pro potřeby pitné a užitkové vody
 • Prodloužení kanalizačních a vodovodních řadů

Dále zpracováváme projektovou dokumentaci:

 • vodovodních a kanalizačních přípojek
 • odpadních jímek
 • zpracování kanalizačních řádů pro obce
 • zpracování pasportů vodohospodářských staveb
 • provozní řády

Zajišťujeme:

 • potřebné doklady a vyjádření
 • územní rozhodnutí
 • územní souhlas
 • stavební (vodohospodářské) povolení
 • ve spolupráci s partnery:
  • geodetické zaměření
  • hydrogeologické posudky
  • technologické návrhy
  • zaměření skutečného provedení staveb

Kontakty

Marcela Hořeňovská

vedoucí projekce

 • Telefon:
  + 420 379 427 432
  Mobil:
  + 420 602 164 640
  Pracovní doba:
  Po-Pá: 7:00 - 15:30
  e-mail:
  horenovska@praves.cz

Martin Kadlec

Projektant

 • Telefon:
  + 420 379 427 432
  Mobil:
  + 420 602 164 640
  Pracovní doba:
  Po-Pá: 7:00 - 15:30
  e-mail:
  kadlec@praves.cz